Kiese Laymon, Writer, 2022 MacArthur Fellow, Houston, TX